Schaktfritt byggande
över hela Europa.

KONTAKTA OSS
 
WE MAKE YOUR HOLE WORLD.

Schaktfritt byggande
över hela Europa.

KONTAKTA OSS
 
WE MAKE YOUR HOLE WORLD.

Schaktfritt byggande
över hela Europa.

KONTAKTA OSS
 
WE MAKE YOUR HOLE WORLD.

Schaktfritt byggande
över hela Europa.

KONTAKTA OSS
 
WE MAKE YOUR HOLE WORLD.

Schaktfritt är bäst.

Att bygga schaktfritt har många fördelar. Metoden är både snabb, effektiv och störningsfri. Dessutom innebär det stora miljömässiga vinster med minimal påverkan på omgivningen.

Vi kan hål.

Vi vet vad vi kan och är bra på det vi gör. Lång erfarenhet och tekniskt kunnande kryddat med en stor portion nyfikenhet, gör att vi ständigt vågar utmana oss själva till att hitta nya lösningar för att bli lite bättre efter varje utfört projekt. En viktig framgångsfaktor för både oss och våra kunder.

Kvalité

Vi är måna om att leverera en produkt och tjänst som möter de höga krav som våra kunder ställer på oss. För att uppnå detta har vi löpande interna utbildningar ihop tillsammans med våra samarbetspartners.

LÄS MER

Miljö

Alla våra medarbetare har ett uttalat ansvar att aktivt delta i vårt miljöarbete för att uppfylla och överträffa kraven i gällande lagstiftning. Vi ska minska användningen av skadliga ämnen i verksamheten samt säkerställa att hantering och deponi av avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt. Vi har regelbundna möten med vår personal och uppdateringar av vår miljöpolicy.

LÄS MER

Det senaste.

Ett urval av våra kunder.