Om företaget.

Att göra på rätt sätt.

Global Drilling AB är ett företag med erfaren personal som har arbetat tillsammans under många år. Vi erbjuder schaktfria metoder samt projektering och projektledning. Vi utgår från Malmö men utför arbeten över hela Europa. Vår personal är stationerad i Sverige och utför arbeten från Boden i norr till Tyskland i söder.

Metodbeskrivning.

Endast en mindre startschakt och mottagningsgrop behövs.
Jordraketen placeras i startgropen, riktas in i riktning och lutning.
Luftslangen till drivningen kopplas, och det nya röret som ska förläggas fästes bakom jordraketen.Tryckningen startar, och jordraketen slår sig genom marken samtidigt som röret drages med på plats. Väl framme i
mottagningsgropen lyftes jordraketen upp, kopplas loss. När det är riktigt ont om plats kan den backas ut till startschakten igen. Varefter röret trycks in i marken efteråt.