JT-borrning.

JT-borrning - en borrkrona för sand, grus, lera och mossmarker med.

JT borrning är en schaktfri metod för att installera rör och kablar under marken utan att behöva gräva. Metoden går ut på att borra ett hål från en befintlig ingångspunkt till en utgångspunkt under marken. Detta görs med hjälp av en speciell borr, utformad för att kunna borra längs en rak linje under marken. Borren är försedd med både kamera och ljus för att kunna undvika hinder.

Efter borrningen kan röret eller kabeln dras genom hålet. Detta görs med hjälp av en speciell dragningsenhet som är ansluten till röret eller kabeln. En gummislang kan också användas för att skydda röret eller kabeln under dragningsprocessen.

AT-borrning

JT-borrning metodbeskrivning.

JT borrning är en mycket effektiv metod för att installera rör och kablar då den minimerar mängden grävande. Ett bra alternativ för bebyggda områden eller områden med skyddad landskapsarkitektur. Metoden undviker även skador på befintliga rör och kablar under marken.

JT borrning är en kostnadseffektiv metod som minskar tidsåtgången, ger mindre störningar i trafiken och för boende i det aktuella området. Metoden är dock inte 100%-ig i områden vid hård eller förorenad mark. Sammantaget är JT borrning en mycket effektiv metod för installation av rör och kablar under mark.

JT-borrning metodspecifikatoner

Användningsområde

VA – självfallsledning och tryckledning, el, fiber, gas, fjärrvärme/kyla

Geoteknik

Sand, grus, lera, mossmarker. Maxi-riggen klarar även porösare berg

Dimension

40 – 1200 mm

Längd

Upp till 1600 meter

Rörmaterial
PE, stål, segjärn och mediarör för fjärrvärme/kyla

Vanliga frågor och svar om JT-borrning

JT-borrning är särskilt lämplig för projekt som kräver installation av rör och kablar under marken i bebyggda områden eller områden med skyddad landskapsarkitektur. Dess schaktfria natur gör det till ett utmärkt val när minimal störning av ytan är önskvärd.

JT-borrning är en schaktfri metod, vilket innebär att den minimerar mängden grävande och därmed störningar i landskapet. Detta kan bidra till att skydda känsliga ekosystem och minskar behovet av att återställa marken efter projektets slutförande.

Utrustningen som används för JT-borrning kräver regelbundet underhåll för att säkerställa dess effektivitet och livslängd. Detta kan inkludera rengöring, smörjning och periodiska inspektioner för att upptäcka eventuella tecken på slitage eller skada.

Trots dess effektivitet och fördelar, kan det stöta på utmaningar i områden med hård eller förorenad mark. Det är viktigt att noggrant utvärdera markförhållandena innan borrningen påbörjas för att undvika eventuella problem.