JT-borrning.

JT-borrning - en borrkrona för sand, grus, lera och mossmarker med.

JT borrning är en schaktfri metod för att installera rör och kablar under marken utan att behöva gräva. Metoden går ut på att borra ett hål från en befintlig ingångspunkt till en utgångspunkt under marken. Detta görs med hjälp av en speciell borr, utformad för att kunna borra längs en rak linje under marken. Borren är försedd med både kamera och ljus för att kunna undvika hinder.

Efter borrningen kan röret eller kabeln dras genom hålet. Detta görs med hjälp av en speciell dragningsenhet som är ansluten till röret eller kabeln. En gummislang kan också användas för att skydda röret eller kabeln under dragningsprocessen.

AT-borrning

JT-borrning metodbeskrivning.

JT borrning är en mycket effektiv metod för att installera rör och kablar då den minimerar mängden grävande. Ett bra alternativ för bebyggda områden eller områden med skyddad landskapsarkitektur. Metoden undviker även skador på befintliga rör och kablar under marken.

JT borrning är en kostnadseffektiv metod som minskar tidsåtgången, ger mindre störningar i trafiken och för boende i det aktuella området. Metoden är dock inte 100%-ig i områden vid hård eller förorenad mark. Sammantaget är JT borrning en mycket effektiv metod för installation av rör och kablar under mark.

JT-borrning metodspecifikatoner

Användningsområde

VA – självfallsledning och tryckledning, el, fiber, gas, fjärrvärme/kyla

Geoteknik

Sand, grus, lera, mossmarker. Maxi-riggen klarar även porösare berg

Dimension

40 – 1200 mm

Längd

Upp till 1600 meter

Rörmaterial
PE, stål, segjärn och mediarör för fjärrvärme/kyla