Miljö.

Ansvar.

På Global Drilling tar vi ansvar för att påverka miljön så lite som det bara är möjligt.

Vi utför ständiga kontroller och interna utbildningar för att säkerställa att vår personal är väl medvetna och uppdaterade när det kommer till miljöfrågan.

Vi har en omfattande miljöpolicy och kan därför säkerställa att vårt arbete i första hand sker miljö/ och kvalitetsmässigt

Uppdatering av bilparken sker löpande. Vi har investerat i elbilar till våra projektörer som reser i landet och arbetar.

Viktigt för oss är:

● Att minska miljöeffekterna från våra fordon och maskiner.
● Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
● Att förebygga föroreningar och utsläpp till luft och mark.

För att uppnå detta så arbetar vi med att

● Vid inköp av nya maskiner och fordon ska minsta miljöpåverkan vara ett av de avgörande kriterierna.

● Utbilda och informera egen personal om hur vi använder våra maskiner med minsta möjliga miljöpåverkan och hur vi hanterar allt vårt avfall.

● Arbeta effektivt med att minska vår resursanvändning, t.ex. energi, kemikalier och material.

● Arbeta med ett kretsloppstänk och att alla medarbetare förstår vikten av att återvinna materialet vi jobbar med, alltså inte slänga emballage, fimpar och kemikalier utanför sopkärl.