AT-borrning.

En borrkrona för berg, mark eller betong.

AT-Borrning (All Terrain Drilling) är en annan schaktfri metod som vi använder oss av. En roterande borrkrona, försedd med hårdmetalltänder, roteras samtidigt som operatören trycker kronan framåt.

AT-borren används när det finns misstanke om tuff terräng eller berg. Den är kapabel att ta sig igenom solitt berg, mark och vägbankar med stenblock, väldigt steniga partier och genom grundmurar av sten och betong.

Metodbeskrivning.

Vid AT-borrning styr det yttre borröret själva borrkronan och dess riktning. Det inre röret står för rotationen på borrkronan. En speciell blandning av vatten och lera gjord på vulkanisk aska, skjuts med tryck genom maskinen. Medlet används för att behålla hålets form och samtidigt rensa det på lösborrat material. När borrhuvudet väl är framme i mottagningsgropen finns olika typer av rymmare att tillgå, beroende på önskad storlek på den ledning som skall användas. Vid stora dimensioner sker upprymningen stegvis och utförs både i riktning framåt och bakåt.
Metodspecifikatoner
Användningsområde

VA – självfallsledning och tryckledning, el, fiber, gas, fjärrvärme/kyla

Geoteknik

Sand, grus, lera, mossmarker och berg (porösare bergarter)

Dimension

110 – 630 mm

Längd

Upp till 500 meter

RörmaterialPE och stål