AT-borrning.

AT-borrning, en borrkrona för berg, mark eller betong.

AT-borrning, även kallad “Air Transportable Drilling” är en metod för att borra hål under marken i svårtillgängliga eller avlägsna områden. Metoden är speciellt lämplig för borrning i områden med dålig infrastruktur, då den är lätt att transportera och snabb att sätta upp. En AT-borrmaskin består av en rigg, utvecklad för att kunna transporteras med flygplan eller helikopter. Detta gör det möjligt att utföra borrning i områden som är svåra att nå med lastbilar eller andra fordon. Maskinen är också utrustad med en egen generator och kompressor, vilket gör det möjligt att utföra borrning utan elektricitet eller tryckluft från en extern källa.

En annan fördel med AT-borrning att riggen kan sättas upp på en begränsad yta. Detta gör det möjligt att utföra borrning i trånga eller känsliga områden utan att skada omgivningen.

AT-borrning

AT-borrning metodbeskrivning.

AT-borrning används ofta för provborrningar eller för att borra hål för geotekniska undersökningar, men kan också användas för att borra hål för vatten eller oljebrunnar eller för att installera fundament för byggnader eller broar. Metoden är miljövänlig i jämförelse med traditionella metoder då den inte kräver mycket jordarbeten vilket minskar avfallet.

AT-borrning är en komplex metod som kräver specialutrustning och stor erfarenhet och kompetens från den som utför arbetet. Välj därför en erfaren och pålitlig entreprenör för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert och professionellt sätt. Planera alltid noga innan arbetet påbörjas. Gör en riskbedömning och analys av markförhållandena i det aktuella området. Detta för att undvika eventuella problem eller olyckor under arbetet.

 

Metodspecifikatoner

Användningsområde

VA – självfallsledning och tryckledning, el, fiber, gas, fjärrvärme/kyla

Geoteknik

Sand, grus, lera, mossmarker och berg (porösare bergarter)

Dimension

110 – 630 mm

Längd

Upp till 500 meter

RörmaterialPE och stål

Vanliga frågor och svar om AT-borring

En AT-borrmaskin består av en rigg som är utvecklad för att kunna transporteras med flygplan eller helikopter. Detta gör det möjligt att utföra borrning i områden som är svåra att nå med lastbilar eller andra fordon. Maskinen är också utrustad med en egen generator och kompressor, vilket gör det möjligt att utföra borrning utan elektricitet eller tryckluft från en extern källa.

En av de största fördelarna med AT-borrning är dess transportförmåga. En AT-borrmaskin består av en rigg som kan transporteras med flygplan eller helikopter, vilket gör det möjligt att utföra borrning i områden som är svåra att nå med lastbilar eller andra fordon. Dessutom kan riggen sättas upp på en begränsad yta, vilket gör det möjligt att utföra borrning i trånga eller känsliga områden utan att skada omgivningen.

Ja, det är en miljövänlig metod jämfört med traditionella metoder eftersom den inte kräver mycket jordarbeten, vilket minskar avfallet.

Styrd AT-borrning är en teknik som används för att styra borrmaskinen under marken. Detta gör det möjligt att borra i exakt rätt riktning och djup, vilket är särskilt användbart i områden med komplexa geologiska förhållanden eller när man behöver undvika befintliga underjordiska strukturer.