Plaströrssvetsning.

Svetsning med kvalitet.

Stumsvetsning är en metod där rörens ändytor pressas samman under högt tryck och värme. Våra svetsare är licensierade enligt gällande krav för både VA- och gasledningsarbeten. Svetsprotokoll är en självklarhet och överlämnas på begäran.

Metodbeskrivning.

Våra svetsare är licensierade enligt gällande krav för både VA- och gasledningsarbeten. En del av rördelstillverkningen utförs på vår verkstad.


Vi jobbar med följande tekniker inom segmentet plastsvetsning:
Stumsvetsning.
Elektrosvetsning/elmuff.
Extrudersvetsning.
Vinkelsvetsning ≤ 315 mm.