Kvalité.

Ansvar.

På Global Drilling ser vi till att våra tjänster är kvalitetsmässigt godtagbara. Kunderna ska fortsätta välja GDAB:s erfarenhet och kunnande för framtida projekt.

Våra insatser styrs av myndighetskrav, kundkrav, egna krav samt krav på vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi uppnår det genom att:

● Vår personal är kompetent och håller sig ständigt uppdaterad om vilka krav från myndigheter som är aktuella.

● Vi är noggranna och väldokumenterade.

● Tidseffektiva och levererar inom uppsatta tidsramar.

● Vi har en god dialog med våra uppdragsgivare.

● Ett tydligt informationsflöde underlättar mellan alla aktörer i projekten.