Jordraket.

Jordraket -som en luftdriven ”slaghammare”.

Jordraket är en metod för att göra schakt under mark utan att behöva gräva ett fysiskt schakt. Tryckluft skjuter ner en raket in i marken, där den bildar ett schakt. Jordraket är en effektiv metod för att göra schakt i svårtillgängliga områden eller där det inte är möjligt att gräva ett schakt med traditionella metoder.

Metodbeskrivning jordraket.

En jordraketenhet består av en kompressor och en raket. Kompressorn skapar tryckluft som används för att skjuta ner raketen in i marken. Raketen är utrustad med en spets som gör det möjligt att borra sig ner i marken och skapa ett schakt. Innan start måste marken undersökas för att avgöra om det finns eventuella hinder eller känsliga områden som kan påverkas av arbetet.

Därefter görs en plan för arbetet, med skjutriktning och önskat djup för raketen. Efter skjutningen används verktyg för att utvidga schaktet och för att ta bort överskottsmaterial. En miljövänlig metod som inte kräver grävning men kräver speciell utrustning och kompetens från den som utför arbetet.

Metodspecifikatoner jordraket

Användningsområde

VA – självfallsledning och tryckledning, el, fiber och gas

Geoteknik

Sand, grus och lera

Dimension

50 mm och 110 mm

Längd

Upp till 20 meter

Rörmaterial
Stål, SRS och PE

Sammanfattning jordraket

En jordraket är ett oumbärligt verktyg för markarbeten som kräver precision och riktningsstabilitet. Med hjälp av tryckluft och en slaghammare driver den in en fiberspets i marken utan att behöva använda schaktfri metod. Detta gör det möjligt att arbeta på ett snabbt och effektivt sätt, samtidigt som marken blir minimalt störd. Med en hög slagkraft kan jordraketen användas för en mängd olika ändamål, från installation av ledningar till markundersökningar.

Läs om våra övriag schaktfria metoder här >