Att bygga schaktfritt
har många fördelar.

Snabb

Resurseffektiv

Miljömässiga vinster

Störningsfri

Sparar tid.

En schaktfri installation innebär minimal inverkan på marken. Den påverkar inte heller hårdgjorda ytor vilket innebär att arbete under en järnväg, vattendrag, flygplats eller en vanlig väg, kan ske utan att trafiken behöver stängas av. Är du exempelvis i behov av att få en vattenledning dragen till ett stall eller till dina hagar? Då utför vi detta med minimal inerkan på marken. På det sättet sparas tid och besvär samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Allt för att vi skall uppnå ett hållbart ledningsbyggande.

icon_check

Sparar på omgivningen.

Schaktfri teknik har funnits i Sverige sedan 80-talet, men har först på senare år blivit en mer vedertagen metod i samband med ledningsbyggande. Schaktfria metoder är på uppgång och detta för att det har visat sig underlätta vid bland annat känsliga arbeten, där minimal påverkan på omgivningen är önskvärd.

Är snäll.

Tillvägagångssättet har minimal inverkan på natur och miljö och påverkar inte grundvattnet. Det är även möjligt att passera och skona områden med fornhistorisk betydelse eller skyddsklassade träd.
icon_footsteps
icon_bell

Tyst och lugnt.

Där man tidigare tvingats gräva med stora maskiner kan man nu använda borrning. Tack vare denna metod skapar vi en mindre bullrig miljö med färre hinder för vår omgivning. Det har i många hänseenden visat sig positivt att arbeta under vägen istället för över, helt enkelt.