Styrbar borrning.

Varje styrbar borrning är unik.

Styrbar borrning är en metod i framkant trots att den funnits länge och används för att lösa komplicerad och schaktfri rörläggning. Metoden är väl beprövad och vi hittar ständigt nya användningsområden. Vår maskinpark uppdateras löpande och innehar alltid den senaste tekniken.

Erfarna operatörer och projektörer styr arbetet från början till slut. När vi mottar en beställning görs ett omfattande jobb med att planera, utföra och slutföra uppdraget. Maskin väljs efter uppdragets individuella plan.

Användningsområdena är många och framför allt spar man in på kostnader för spontning, ledningsbyggnad, materialhantering, trafikstörningar samt återställande av ytskikt. Eftersom styrbar borrning är en betydligt smidigare metod än grävning så lyckas vi påverka omgivningen så lite som möjligt.

Metodbeskrivning.

Först grävs en mindre start- och mottagargrop. Därefter borras ett pilothål. Skeden längst fram på borren styrs via GPS av en mottagare ovan mark, som indikerar djup och position. När borrningen har nått sitt mål kopplas en dragadapter på borren och önskat rör dras tillbaka samma väg. Beroende på önskad storlek på röret så kan man rymma hålet till en större dimension innan röret dras tillbaka.
Metodspecifikatoner för styrbar borrning
Användningsområde

VA – självfallsledning och tryckledning, el, fiber, gas, fjärrvärme/kyla

Geoteknik

Sand, grus, lera, mossmarker.

Dimension

40 – 1200 mm

Längd

Upp till 1600 meter

Rörmaterial

PE, stål, segjärn och mediarör för fjärrvärme/kyla

 

Vanliga frågor och svar om styrbar borrning

Styrbar borrning är en smidigare metod än grävning, vilket minimerar påverkan på omgivningen. Dessutom kan det spara kostnader för spontning, ledningsbyggnad, materialhantering, trafikstörningar samt återställande av ytskikt.

Först grävs en mindre start- och mottagargrop. Därefter borras ett pilothål. Skeden längst fram på borren styrs via GPS av en mottagare ovan mark, som indikerar djup och position. När borrningen har nått sitt mål kopplas en dragadapter på borren och önskat rör dras tillbaka samma väg. Beroende på önskad storlek på röret kan man rymma hålet till en större dimension innan röret dras tillbaka.

Styrbar borrning kan användas på en rad olika material, inklusive sand, grus, lera, och mossmark. Den kan borra hål med en diameter mellan 40 och 1200 mm, och upp till 1600 meter i längd. Rörmaterial som kan användas inkluderar PE, stål, segjärn och mediarör för fjärrvärme/kyla.

Det kan användas på en rad olika material, inklusive sand, grus, lera, och mossmark. Den kan borra hål med en diameter mellan 40 och 1200 mm, och upp till 1600 meter i längd. Rörmaterial som kan användas inkluderar PE, stål, segjärn och mediarör för fjärrvärme/kyla.