Styrbar borrning.

Att göra på rätt sätt.

Jordraketen är en väldigt enkel och ej styrbar teknik för mindre schaktfria
arbeten. En luftdriven ”slaghammare” som utan mothåll arbetar sig in i
marken. Det går att trycka 15-20 meter, beroende på markförhållanden och är
ofta ett ekonomiskt bra alternativ om ett alternativt två 110 mm rör ska tryckas
från samma grop.

Metodbeskrivning.

Endast en mindre startschakt och mottagningsgrop behövs.
Jordraketen placeras i startgropen, riktas in i riktning och lutning.
Luftslangen till drivningen kopplas, och det nya röret som ska förläggas fästes bakom jordraketen.Tryckningen startar, och jordraketen slår sig genom marken samtidigt som röret drages med på plats. Väl framme i
mottagningsgropen lyftes jordraketen upp, kopplas loss. När det är riktigt ont om plats kan den backas ut till startschakten igen. Varefter röret trycks in i marken efteråt.

Metodbeskrivning.

Endast en mindre startschakt och mottagningsgrop behövs.
Jordraketen placeras i startgropen, riktas in i riktning och lutning.
Luftslangen till drivningen kopplas, och det nya röret som ska förläggas fästes bakom jordraketen.Tryckningen startar, och jordraketen slår sig genom marken samtidigt som röret drages med på plats. Väl framme i
mottagningsgropen lyftes jordraketen upp, kopplas loss. När det är riktigt ont om plats kan den backas ut till startschakten igen. Varefter röret trycks in i marken efteråt.

Metodspecifikatoner
Användningsområde VA – självfallsledning och tryckledning, el, fiber, gas, fjärrvärme/kyla
Geoteknik Sand, grus, lera, mossmarker. Maxi-riggen klarar även porösare berg
Dimension 40 – 1200 mm
Längd Upp till 1600 meter
Rörmaterial PE, stål, segjärn och mediarör för fjärrvärme/kyla

två kolumner inom content-område med vanlig bild

Metodbeskrivning.

Endast en mindre startschakt och mottagningsgrop behövs.
Jordraketen placeras i startgropen, riktas in i riktning och lutning.
Luftslangen till drivningen kopplas, och det nya röret som ska förläggas fästes bakom jordraketen.Tryckningen startar, och jordraketen slår sig genom marken samtidigt som röret drages med på plats. Väl framme i
mottagningsgropen lyftes jordraketen upp, kopplas loss. När det är riktigt ont om plats kan den backas ut till startschakten igen. Varefter röret trycks in i marken efteråt.

Bakgrund växer proportionerligt

Metodbeskrivning.

Endast en mindre startschakt och mottagningsgrop behövs.
Jordraketen placeras i startgropen, riktas in i riktning och lutning.
Luftslangen till drivningen kopplas, och det nya röret som ska förläggas fästes bakom jordraketen.Tryckningen startar, och jordraketen slår sig genom marken samtidigt som röret drages med på plats. Väl framme i
mottagningsgropen lyftes jordraketen upp, kopplas loss. När det är riktigt ont om plats kan den backas ut till startschakten igen. Varefter röret trycks in i marken efteråt.

Text absolut positionerad

Metodbeskrivning.

Endast en mindre startschakt och mottagningsgrop behövs. Jordraketen placeras i startgropen, riktas in i riktning och lutning. Luftslangen till drivningen kopplas, och det nya röret som ska förläggas fästes bakom jordraketen.Tryckningen startar, och jordraketen slår sig genom marken samtidigt som röret drages med på plats. Väl framme i mottagningsgropen lyftes jordraketen upp, kopplas loss. När det är riktigt ont om plats kan den backas ut till startschakten igen. Varefter röret trycks in i marken efteråt.